Huurders met een sociaal huurcontract en een hoog middeninkomen berekenen we € 35,00 (toegestaan is € 50) en bij huurders met een hoog inkomen € 70,00 (toegestaan is € 100).
Tenzij dit bedrag lager is dan de minimale wettelijke huurverhoging van 5,8% die wij moeten toepassen op hoge middeninkomens en hoge inkomens.

In de e-mail of brief die u voor 1 mei 2024 ontvangt staat het voorstel voor de nieuwe huurprijs van uw woning. Wij hebben ervoor gekozen om het percentage te benoemen in de huurverhogingsbrief.

Hoe kan ik bezwaar maken?

We zijn uitgegaan van het inkomen in 2022. Alleen als het gezamenlijk inkomen over 2022 lager is dan € 52.753
(eenpersoonshuishouden) of € 61.046 (meerpersoonshuishouden) dan kunt u bezwaar maken. Dit kan tot 1 juli 2024.

Is na beoordeling het bezwaar terecht, dan passen wij de huurverhoging aan naar de huurverhoging die de overige huurders zonder inkomensafhankelijke huurverhoging hebben gekregen.

Wilt u meer weten over hoe u bezwaar kunt maken? Klik dan hier.

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Bij GoedeStede zijn ook de mensen met een hoger inkomen welkom. Wel vragen wij aan hen een huurprijs te betalen die past bij de kwaliteit van de sociale huurwoning en het inkomen. Om die reden berekenen we deze groep een inkomensafhankelijke huurverhoging door. Zo zorgen wij ervoor dat de huurprijs past bij de bewonerssituatie.

Vanaf 1 juli 2022 is het mogelijk om bij de jaarlijkse huuraanpassing een hogere inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren voor huurders met een hoog (midden)inkomen en een sociaal huurcontract. GoedeStede maakt daar gebruik van.

Wij hebben aan de Belastingdienst gevraagd welke adressen een midden inkomen of hoog inkomen hebben. Deze gegevens hebben we gebruikt om de hoogte van de huuraanpassing te bepalen.