Voorbeeld

Mijn inkomen 2021 zit in de categorie midden of hoog. Waarom zie ik in mijn huurverhogingsbrief alleen een percentage waar de huur mee verhoogd wordt en geen bedrag?

Wij hebben ervoor gekozen om alleen het percentage te benoemen in de huurverhogingsbrief.

Als u echter de nieuwe huurprijs in mindering brengt op de oude huurprijs, dan ziet u dat de uitkomst maximaal € 35,00 is bij een midden inkomen of maximaal € 70,00 bij een hoog inkomen.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging?

We zijn uitgegaan van het inkomen in 2021. Alleen als het gezamenlijk inkomen over 2021 lager is dan € 48.836
(eenpersoonshuishouden) of € 56.513 (meerpersoonshuishouden) dan kunt u bezwaar maken. Dit kan tot 1 juli 2023.

Is na beoordeling het bezwaar terecht, dan passen wij de huurverhoging aan naar de huurverhoging die de overige huurders zonder inkomensafhankelijke huurverhoging hebben gekregen.

Wilt u meer weten over hoe u bezwaar kunt maken? Klik dan hier.

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Wij passen per 1 juli 2023 een inkomensafhankelijke huurverhoging toe. Daarom hebben we voor onze huurders met een sociaal huurcontract aan de Belastingdienst gevraagd welke adressen een midden inkomen of hoog inkomen hebben. Deze gebruiken wij om de hoogte van de huuraanpassing te bepalen.