Uitleg huurverhoging 2024

Sociale huurwoningen

Wij vinden het belangrijk dat er nu en in de toekomst genoeg goede en betaalbare woningen zijn. De huurinkomsten gebruiken we voor het onderhouden en duurzamer maken van onze woningen en voor het bouwen van nieuwe huurwoningen.

Ieder jaar passen wij op 1 juli de huurprijzen aan volgens de richtlijnen van de overheid. Voor 2024 is de maximum huurverhoging voor een sociale huurwoning bepaald op 5,8%. Wij zullen de huurders met een sociaal contract echter maximaal 5,0% doorberekenen.

Het is ook mogelijk dat u een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgt. Kijk hier voor meer informatie.

In de e-mail of brief die u voor 1 mei ontvangt staat het voorstel voor de nieuwe huurprijs van uw woning.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

Vervolg uitleg huurverhoging 2024

Vrije sector woningen

Bij woningen met een geliberaliseerd contract (waarbij de huurprijs bij aanvang van het contract ligt boven de liberalisatiegrens van dat moment) verhogen wij de huurprijzen per 1 juli met 5,3%.

Wij kiezen ervoor om een iets lagere huurverhoging door te voeren, want het wettelijk bepaalde maximale percentage is 5,5% (Conform de Wet Nijboer; laagste van CAO-lonen +1% of inflatie +1%).

Bezwaar maken sociale huurwoning

U kunt bezwaar maken tegen de huurverhoging vóór 1 juli van het jaar dat u de huurverhoging ontvangt. Op de website van de rijksoverheid kunt u controleren of het bezwaar tegen de huurverhoging gegrond is.

Wij verzoeken u om gebruik te maken van een standaard voorbeeldbrief van het Juridisch loket.

U kunt tot 1 juli 2024 bezwaar maken tegen de huurverhoging. U kunt het bezwaarschrift en de documenten mailen naar: incasso@goedestede.nl
  • Wij bevestigen binnen vijf werkdagen schriftelijk dat wij het bezwaar hebben ontvangen.
  • Uiterlijk 1 augustus van dit jaar ontvangt u van ons schriftelijk antwoord op het bezwaar.
  • Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan sturen wij het bezwaar en onze beslissing naar de Huurcommissie. Deze onderzoekt het bezwaar en doet uitspraak over onze beslissing.
Bezwaar maken vrije sector woning

Als u het niet eens bent met de huurverhoging, dan moet u uw bezwaar direct zelf voorleggen aan de Huurcommissie.

De overheid bepaalt jaarlijks voor huurwoningen in de vrije sector de maximale hoogte van de huurverhoging. Per 1 juli 2024 mogen wij de huren wettelijk verhogen met 5,5% (conform de Wet Nijboer; laagste van CAO lonen + 1% of inflatie + 1%).
Wij kiezen er echter dit jaar voor om de huren te verhogen met 5,3%.

Heeft u problemen met uw huurbetaling?

Sociale huurwoning

Woont u in een woning met een sociaal huurcontract, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een maatwerkregeling.

Vrije sector huurwoning

Huurt u een woning van ons in de vrije sector, dan komt u niet in aanmerking voor de maatwerkregelingen. Bij betaalproblemen is het belangrijk dat u ons dit zo spoedig mogelijk laat weten. Neem hiervoor contact op met onze afdeling incasso op telefoonnummer (088) 90 80 290.

Huurverhoging en bezwaar maken

Ieder jaar passen wij de netto huur aan; dat is de kale huur zonder servicekosten. De overheid bepaalt met hoeveel procent de huren maximaal mogen stijgen.