Uitleg huurverhoging 2023

Sociale huurwoningen

Wij vinden het belangrijk dat er nu en in de toekomst genoeg goede en betaalbare woningen zijn. De huurinkomsten gebruiken we voor het onderhouden en duurzamer maken van onze woningen en daar waar mogelijk voor het bouwen van nieuwe sociale huurwoningen.

Ieder jaar passen wij op 1 juli de huurprijzen aan volgens de richtlijnen van de overheid. U ontvangt voor 1 mei een e-mail of brief met daarin het voorstel voor de nieuwe huurprijs.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

Vervolg uitleg huurverhoging 2023

Wilt u meer informatie over inkomensafhankelijke huurverhoging? Klik dan hier.

Vrije sector woningen

De huurprijzen van onze vrije sector huurwoningen verhogen wij per 1 juli met 3,1%. In de wet staat dat we voor drie jaar de huren in de vrije sector jaarlijks mogen verhogen met een maximum van inflatie + 1% (2022: 4,1% inflatie + 1%). Dit geldt voor de periode 1 mei 2021 tot 1 mei 2024. Wij hebben er dit jaar voor gekozen om de huur in de vrije sector enkel te verhogen met inflatie. Hierdoor weten wij de huurverhoging voor u te beperken tot 3,1%.

Bezwaar maken tegen de huurverhoging
U kunt bezwaar maken tegen de huurverhoging vóór 1 juli van het jaar dat u de huurverhoging ontvangt. Op de website van de rijksoverheid kunt u controleren of het bezwaar tegen de huurverhoging gegrond is.

Wij verzoeken u om gebruik te maken van een standaard voorbeeldbrief van het Juridisch loket.

U kunt tot 1 juli 2023 bezwaar maken tegen de huurverhoging. U kunt het bezwaarschrift en de documenten mailen naar: incasso@goedestede.nl
  • Wij bevestigen binnen vijf werkdagen schriftelijk dat wij het bezwaar hebben ontvangen.
  • Uiterlijk 1 augustus van dit jaar ontvangt u van ons schriftelijk antwoord op het bezwaar.
  • Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan sturen wij het bezwaar en onze beslissing naar de Huurcommissie. Deze onderzoekt het bezwaar en doet uitspraak over onze beslissing.
Heeft u problemen met uw huurbetaling?

Sociale huurwoning

Woont u in een woning met een sociaal huurcontract, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een maatwerkregeling.

Vrije sector huurwoning

Huurt u een woning van ons in de vrije sector, dan komt u niet in aanmerking voor de maatwerkregelingen. Bij betaalproblemen is het belangrijk dat u ons dit zo spoedig mogelijk laat weten. Neem hiervoor contact op met onze afdeling incasso op telefoonnummer (088) 90 80 290.

Huurverhoging en bezwaar maken

Ieder jaar passen wij de netto huur aan; dat is de kale huur zonder servicekosten. De overheid bepaalt met hoeveel procent de huren maximaal mogen stijgen.