Een huurdersorganisatie

Een huurdersorganisatie heeft als doelstelling het behartigen van de belangen van alle huurders. In de Wet op het overleg huurders verhuurder vindt u meer informatie hierover.

GoedeStede ondersteunt huurdersorganisatie GoedeStede in oprichting (hugo). Meer informatie is te vinden op deze pagina.

Huurdersorganisatie 3HO-Almere is een samenwerkingsverband tussen de huurdersorganisaties van GoedeStede, de Alliantie en Ymere. Zij praten mee met de gemeente en de corporaties over de prestatieafspraken. Als u met hen mee wilt denken en praten kunt u contact opnemen met GoedeStede voor meer informatie.

Een bewonerscommissie

U kunt namens de bewoners in uw buurt, complex of gebouw over diverse onderwerpen praten binnen een bewonerscommissie. U kunt zich altijd aansluiten bij een bewonerscommissie van uw wooncomplex.

Is er geen bewonerscommissie actief? Dan kunt u er zelf een oprichten. Wij kunnen u ondersteunen met het oprichten van een bewonerscommissie. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Alle huurders in het complex krijgen de kans zich aan te melden.
  • De bewonerscommissie bestaat uit minimaal drie huurders. Zij vertegenwoordigen de overige bewoners en moet aannemelijk kunnen maken dat zij het overleg voeren namens de bewoners.
  • De bewonerscommissie zorgt dat alle huurders minstens één keer per jaar hun stem kunnen laten gelden én doet verslag van de activiteiten die zijn ondernomen.
Een klankbordgroep

Een klankbordgroep is een groep mensen die meedenkt en de bewegingen van een project volgt. Het kan om kleine of grote projecten gaan, met een looptijd van enkele maanden tot jaren.

Eén van de functies van een klankbordgroep is om zowel intern als extern draagvlak te creëren. Leden van een klankbordgroep zitten er op persoonlijke titel. Zij hebben niet de verplichtingen tegenover de achterban die een bewonerscommissie wel heeft.

Een klankbordgroep kan worden opgericht op initiatief van de corporatie of van bewoners. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw wijkbeheerder.

Overzicht bewonerscommissies en klankbordgroepen

Onderstaand treft u de actieve bewonerscommissies en klankbordgroepen aan. Als u klikt op de naam kunt u direct een e-mail sturen of bellen voor meer informatie:

Meedenken en meedoen

Wij zijn altijd op zoek naar huurders die willen meedenken, meepraten en meedoen. Dit noemen we huurdersparticipatie.
U kunt meepraten over het werk van GoedeStede zoals de dienstverlening, het beleid en de procedures rondom reparaties en verhuizen. Ook overleggen wij graag met u over uw ideeën over uw wooncomplex, buurt of wijk. Het kan dan gaan over onderhoud, servicekosten, schoonmaak en veiligheid. Maar wellicht heeft u plannen voor buurtactiviteiten. Meld het ons!