• Heeft u teveel betaald? Dan krijgt u geld terug.
  • Waren de werkelijke kosten hoger? Dan moet u bijbetalen.

We proberen de voorschotten altijd zo te berekenen dat u bijna nooit extra hoeft te betalen.

Afrekenen van servicekosten in de praktijk
  • De eindafrekening vindt ieder jaar plaats tussen eind maart en eind juni.
  • U ontvangt een brief met een overzicht van diensten waarvoor u betaalt.
  • We berekenen de eindafrekening servicekosten voor een kalenderjaar. Dus van 1 januari tot en met 31 december. Bent u tijdens het kalenderjaar verhuisd? Dan berekenen we de kosten over de periode dat u de woning heeft gehuurd. Als u bijvoorbeeld op 1 maart bent verhuisd, dan berekenen we de servicekosten over de periode 1 januari tot en met 28 februari.
Niet eens met de afrekening van de servicekosten?

Als u het niet eens bent met de afrekening, neem dan contact met ons op. Komt u er met ons niet uit? Dan kunt u een uitspraak vragen aan de Huurcommissie.
Ook als u het niet eens bent met de servicekosten of de afrekening, moet u de afrekening wel betalen. Pas na een beslissing van de Huurcommissie of van ons betalen wij u eventueel terug.

Direct naar

Afrekening servicekosten

Naast de huur betaalt u iedere maand een voorschot voor de servicekosten. Met servicekosten bedoelen we diensten als het schoonmaken en het lappen van de ramen van de algemene ruimtes en elektriciteit.
Ieder jaar krijgt u van ons een overzicht van de voorschotten die u heeft betaald en de werkelijk gemaakte servicekosten.